Մարդատար ավտոմեքենայի անվադողերում ճնշումը

Մարդատար ավտոմեքենայի անվադողերում ճնշումը

Ինչպիսի՞ն պետք է լինի ճնշումը մարդատար ավտոմեքենաների անվադողերում:


Ցանկացած պատասխանատու վարորդ, ով հոգ է տանում իր և իր ուղևորների անվտանգության մասին, պետք է պարբերաբար ստուգի իր ավտոմեքենայի տեխնիկական վիճակը: Այստեղ կարևոր դեր է խաղում նաև անվադողերում ճնշման մակարդակը:

Յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի համար ճնշման օպտիմալ մակարդակը նշվում է դրա տեխնիկական փաստաթղթերում: Սակայն իրականում այն կախված է բազում գործոններից՝ մեքենայի բեռնվածությունից, կլիմայից, ավտոմեքենայի սռնիներից և այլն: Լինում է նաև այնպես, որ ճնշման խորհուրդ տրվող չափանիշները չեն համընկնում գնված անվադողերի վրա նշվածների հետ:

Եթե դուք վարում եք մարդատար ավտոմեքենա, ապա օպտիմալ ճնշումը կտատանվի 1.9-ից մինչև 2.3 մթնոլորտի սահմաններում: Պետք է նշել, որ առջևի անվադողերում ճնշումը սովորաբար պետք է ավելի ցածր լինի, քան հետևիններում (տարբերությունը կազմում է 0.1-0.3 միավոր): Ցանկացած դեպքում այն չպետք է գերազանցի տվյալ անվադողի համար առավելագույն թույլատրելի ցուցանիշը:

Ավելցուկային ճնշման դեպքում կարող է որոշակիորեն բարելավվի ավտոմեքենայի կառավարելիությունը, մեքենան կարող է ավելի կայուն դառնալ շրջադարձերում:

Երբ ճնշումն անբավարար է, աճում է գլորքի դիմադրությունը, ինչը բերում է վառելիքի գերածախսի: Անվադողը ավելի շատ է տաքանում, առաջանում է պայթյունի վտանգ: Աճում է նաև վատ ճանապարհներով երթևեկելու ժամանակ անվասկավառակը վնասելու վտանգը: Իսկ ամենակարևորը՝ անվադողը դեֆորմացվում է, ինչը զգալիորեն կրճատում է դրա շահագործման ժամկետը: Որպես կանոն՝ ցածր ճնշումով անվադողերով երթևեկելիս, առաջին հերթին մաշվում են ուսային գոտիները:

Թույլտարելիից բարձր ճնշումով անվադողերն առավել վտանգավոր են անձրևային պայմաններում:

1PSI = 0, 7 կգու/սմ2

1PSI = 0, 68 ատմ

1PSI = 0, 69 բար

1PSI = 6.895 կՊա

Ճնշումը (PSI) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Ճնշումը (կՊա) 138 145 152 159 165 172 179 186 193 200
Ճնշումը (ատմ) 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0

Ճնշումը (PSI) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ճնշումը (կՊա) 207 214 221 228 234 241 248 255 262 269
Ճնշումը (ատմ) 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7

Ճնշումը (PSI) 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Ճնշումը (կՊա) 276 283 290 296 303 310 317 324 331 338
Ճնշումը (ատմ) 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3

Ճնշումը (PSI) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ճնշումը (կՊա) 345 352 358 365 372 379 386 393 400 407
Ճնշումը (ատմ) 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0